hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Piston Audi Q5,A3,A4,A5,A6 - 06H107065DD

Còn hàng

Hàng chính hãng AUDI. Dùng cho các dòng xe: Audi Q5 máy 2.0 ; 3.2 đời 2009 - Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 - Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 - Audi A6 máy 2.0 ; 2.4 ; 2.

Liên hệ: 0946.68.78.18

Tags: Piston

Piston Audi Q5 - 06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

pít tông Audi Q5 - 06H107065DD;06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

Piston Audi A4 - 06H107065DD;  06H 107 065 DD;06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

pít tông Audi A4 - 06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

Piston Audi A5 - 06H107065DD;  06H 107 065 DD;06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

pít tông Audi A5 - 06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

Piston Audi A6 - 06H107065DD;  06H 107 065 DD;06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

pít tông Audi A6 - 06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065DD; 06H 107 065 DD; 06H107065CC; 06H107065CK; 06H107065CM; 06H107065DG

Hàng chính hãng AUDI. Dùng cho các dòng xe:

Audi Q5 máy 2.0 ; 3.2 đời  2009 -    

Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -   

Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -   

Audi A6 máy 2.0 ; 2.4 ; 2.8 ; 3.0 ; 2.7 TDI  đời

Thương hiệu sản phẩm

tvmh