hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Máy phát Mercedes GL450, GL350, ML350 W164, S350, S500 W221 - A2721540102

Còn hàng

Hàng OEM của hãng BOSCH Đức sản xuất. Dùng cho các dòng xe: S350 W221 đời 2006 - 2013 S500 W221 đời 2006 - 2013 GL450/GL350 W164 đời 2006 - 2013 ML350 W164 đời 2005 - 2013 ML5

Liên hệ: 0946.68.78.18

Máy phát Mercedes GL450, GL350 W164 - A2721540102, 2721540102, A 272 154 01 02, 272 154 01 02

Máy phát Mercedes S350, S500 W221 - A2721540102, 2721540102, A 272 154 01 02, 272 154 01 02

Máy phát Mercedes S350, S500 W221 - A2721540102, 2721540102, A0131543502, 0131543502, A 013 154 35 02, 013 154 35 02

Máy phát Mercedes ML350 W164 - A2721540102, 2721540102, A 272 154 01 02, 272 154 01 02, A0131545602, 0131545602, 013 154 56 02

Dynamo Mercedes GL450, GL350 W164 - A2721540102, 2721540102, A 272 154 01 02, 272 154 01 02

Dynamo Mercedes S350, S500 W221 - A2721540102, 2721540102, A 272 154 01 02, 272 154 01 02

Dynamo Mercedes S350, S500 W221 - A2721540102, 2721540102, A0131543502, 0131543502, A 013 154 35 02, 013 154 35 02

Dynamo Mercedes ML350 W164 - A2721540102, 2721540102, A 272 154 01 02, 272 154 01 02, A0131545602, 0131545602, 013 154 56 02

Hàng OEM của hãng BOSCH Đức sản xuất. Dùng cho các dòng xe:

S350 W221 đời 2006 - 2013

S500 W221 đời 2006 - 2013

GL450/GL350 W164 đời 2006 - 2013

ML350 W164 đời 2005 - 2013

ML500 W164 đời 2005 - 2013

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

tvmh