hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Máy phát Mercedes C230, C300 W204, E280 W211, C280 W203 - A2721540002

Còn hàng

Hàng OEM của hãng BOSCH Đức sản xuất. Dùng cho các dòng xe: C280 W203 đời 2001 - 2006 C230 W204 đời 2008 - 2009 C300 W204 đời 2009 – E280 W211 đời 2005 - 2009

Liên hệ: 0946.68.78.18

Máy phát Mercedes E280 W211 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 2721540002, 272 154 00 02

Máy phát Mercedes C230 W204 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 272 154 00 02, 272 154 00 02

Máy phát Mercedes C300 W204 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 272 154 00 02, 272 154 00 02

Máy phát Mercedes C280 W203 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 272 154 00 02, 272 154 00 02

Dynamo Mercedes E280 W211 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 2721540002, 272 154 00 02

Dynamo Mercedes C230 W204 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 272 154 00 02, 272 154 00 02

Dynamo Mercedes C300 W204 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 272 154 00 02, 272 154 00 02

Dynamo Mercedes C280 W203 - A0009061102, 0009061102, A 000 906 11 02, 000 906 11 02, A2721540002, 272 154 00 02, 272 154 00 02

Hàng OEM của hãng BOSCH Đức sản xuất. Dùng cho các dòng xe:

C280 W203 đời 2001 - 2006

C230 W204 đời 2008 - 2009

C300 W204 đời 2009 – 

E280 W211 đời 2005 - 2009 

 

Thương hiệu sản phẩm

tvmh