hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Má phanh trước Mercedes GL450, GL550, ML500 W164-A1644202520

Còn hàng

Hàng chính hãng MERCEDES. Dùng cho các dòng xe: GL450 W164 đời 2006 - 2013 GL550 W164 đời 2006 - 2013 GL320/GL350 CDI W164 đời 2006 - 2009 ML320, ML350, ML500 W164 đời 2005 - 2013<

Liên hệ: 0946.68.78.18

Má phanh trước Mercedes GL450 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320, 164 420 13 20

Má phanh trước Mercedes GL550 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320, 164 420 13 20

Má phanh trước Mercedes GL320, GL350 W164 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320

Má phanh trước Mercedes ML350, ML500 W164 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320

Bố thắng trước Mercedes GL450 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320, 164 420 13 20

Bố thắng trước Mercedes GL550 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320, 164 420 13 20

Bố thắng trước Mercedes GL320, GL350 W164 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320

Bố thắng trước Mercedes ML350, ML500 W164 W164- A1644202520, 1644202520, A 164 420 25 20,164 420 25 20, A1644201320, 1644201320

Hàng chính hãng MERCEDES. Dùng cho các dòng xe:

GL450 W164 đời 2006 - 2013

GL550 W164 đời 2006 - 2013

GL320/GL350 CDI W164 đời 2006 - 2009

ML350 W164 đời 2005 - 2013

ML500 W164 đời 2005 - 2013

R350, R500 W251 đời 2005-2013

Thương hiệu sản phẩm

tvmh