hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Má phanh trước Mercedes C200, C230, C250, C300 W204- A0054200820

Còn hàng

Hàng chính hãng MERCEDES. Dùng cho các dòng xe: C200K W204 đời 2006 - 2009 C230 W204 đời 2008 - 2009 C250 CGI W204 đời 2009 – C300 W204 đời 2009 – C200 CGI W204 đời 2010 –

Liên hệ: 0946.68.78.18

Má phanh trước Mercedes C200 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Má phanh trước Mercedes C230 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Má phanh trước Mercedes C250 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Má phanh trước Mercedes C300 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Bố thắng trước Mercedes C200 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Bố thắng trước Mercedes C230 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Bố thắng trước Mercedes C250 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Bố thắng trước Mercedes C300 W204- A0054200820, 0054200820, A 005 420 08 20, A0074205520, 0074205520, 007 420 55 20, A0074205720, 0074205720

Hàng chính hãng MERCEDES. Dùng cho các dòng xe:

C200K W204 đời 2006 - 2009

C230 W204 đời 2008 - 2009

C250 CGI W204 đời 2009 –

C300 W204 đời 2009 –

C200 CGI W204 đời 2010 –

Thương hiệu sản phẩm

tvmh