hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Má phanh tay Mercedes C200, , C230, C250, C300 W204 - A0044208620

Còn hàng

Hàng chính hãng MERCEDES. Dùng cho các dòng xe: C200K W204 đời 2006 - 2009 C230 W204 đời 2008 - 2009 C250 CGI W204 đời 2009 – C300 W204 đời 2009 – C200 CGI W204 đời 2010 –

Liên hệ: 0946.68.78.18

Má phanh tay Mercedes C200 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Má phanh tay Mercedes C230 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Má phanh tay Mercedes C250 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Má phanh tay Mercedes C300 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Bố thắng tay Mercedes C200 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Bố thắng tay Mercedes C230 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Bố thắng tay Mercedes C250 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Bố thắng tay Mercedes C300 W204 - A0044208620, 0044208620, A 004 420 86 20, 004 420 86 20

Hàng chính hãng MERCEDES. Dùng cho các dòng xe:

C200K W204 đời 2006 - 2009

C230 W204 đời 2008 - 2009

C250 CGI W204 đời 2009 –

C300 W204 đời 2009 –

C200 CGI W204 đời 2010 –

Thương hiệu sản phẩm

tvmh