hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Lốc điều hòa Audi A4/A5/Q5- 8K0260805L

Còn hàng

Hàng OEM của hãng DENSO Nhật sx. Dùng cho các dòng xe: Audi Q5 máy 3.0 ; 3.2 đời 2009 - Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 - Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -

Liên hệ: 0946.68.78.18

Lốc điều hòa Audi Q5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc máy lạnh Audi Q5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

máy nén Audi Q5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc lạnh Audi Q5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc điều hòa Audi A5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc máy lạnh Audi A5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

máy nén Audi A5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc lạnh Audi A5- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc điều hòa Audi A4- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc máy lạnh Audi A4- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

máy nén Audi A4- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

Lốc lạnh Audi A4- 8K0260805L; 8K0 260 805 L

 

Hàng OEM của hãng DENSO Nhật sản xuất. Dùng cho các dòng xe:

Audi Q5 máy 3.0 ; 3.2 đời  2009 -    

Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -   

Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -    

Thương hiệu sản phẩm

tvmh