hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Lọc dầu máy Q5,A4,A5,TT 2.0 - 06J115403C

Còn hàng

Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 - Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 - Audi Q5 máy 2.0 ; 3.2 đời 2009 - Audi TT/TTS 1.8 ; 2.0 ; 3.2 đời 2006 -

Liên hệ: 0946.68.78.18

Lọc dầu máy Q5,A4,A5,TT 2.0 - 06J115403C; 06J 115 403 C;  06J115403J; 06J 115 403 J

Lọc nhớt máy Q5,A4,A5,TT 2.0 - 06J115403C; 06J 115 403 C;  06J115403J; 06J 115 403 J

Hàng chính hãng AUDI. Dùng cho các dòng xe:

Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -   

Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -    

Audi Q5 máy 2.0 ; 3.2 đời  2009 -    

Audi TT/TTS 1.8 ; 2.0 ; 3.2 đời 2006 -    

 

Thương hiệu sản phẩm

tvmh