hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Càng A trên PORSCHE CAYENNE- 95534102702

Còn hàng

CAYENNE S 3.6 đời 2006 -2010 CAYENNE GTS 4.8 đời 2006 -2010 CAYENNE TURBO/TURBO S 4.8 đời 2006 -2010 CAYENNE 3.6/4.8 đời 2011 -

Liên hệ: 0946.68.78.18

Tags: Càng A

Càng A trên PORSCHE CAYENNE- 95534102702, 95534102701, 95534102700, 955 341 027 02, 955 341 027 01, 955 341 027 00

Càng chữ A  trên PORSCHE CAYENNE- 95534102702, 95534102701, 95534102700, 955 341 027 02, 955 341 027 01, 955 341 027 00

Càng chữ A PORSCHE CAYENNE- 95534102702, 95534102701, 95534102700, 955 341 027 02, 955 341 027 01, 955 341 027 00

Hàng chính hãng AUDI, PORSCHE . Dùng cho các dòng xe:

CAYENNE S 3.6 đời  2006 -2010

CAYENNE GTS 4.8 đời 2006 -2010

CAYENNE TURBO/TURBO S 4.8 đời  2006 -2010 

CAYENNE 3.6/4.8 đời  2011 -    

 

Thương hiệu sản phẩm

tvmh