hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Cảm biến khoảng cách TIGUAN ; PASSAT; GOLF; EOS -4H0919275GRU

Còn hàng

PASSAT ; PASSAT CC đời 2008 - TIGUAN đời 2008 - EOS đời 2008 - GOLF đời 2008 -

Liên hệ: 0946.68.78.18

Cảm biến khoảng cách TIGUAN -4H0919275GRU ;4H0 919 275 GRU

Cảm biến khoảng cách PASSAT -4H0919275GRU ;4H0 919 275 GRU

Cảm biến khoảng cách GOLF -4H0919275GRU ;4H0 919 275 GRU

Cảm biến khoảng cách EOS -4H0919275GRU ;4H0 919 275 GRU

Hàng chính hãng VOLKSWAGEN; AUDI. Dùng cho các dòng xe:

PASSAT ; PASSAT CC đời  2008 -    

GOLF đời  2008 -    

POLO đời  2008 -    

JETTA đời  2008 -    

EOS đời  2008 -    

TIGUAN đời  2008 -     

 

Thương hiệu sản phẩm

tvmh