hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Cảm biến khoảng cách Audi Q5,A4,A5,A6 -1S0919275

Còn hàng

Audi Q5 máy 3.0 ; 3.2 đời 2009 - Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 - Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 - Audi A6 máy 2.0 ; 2.4 ; 2.7 TDI ; 2.8 ; 3.0 đời

Liên hệ: 0946.68.78.18

Cảm biến khoảng cách Audi Q5 -1S0919275; 1S0 919 275

Cảm biến khoảng cách Audi A4 -1S0919275; 1S0 919 275

Cảm biến khoảng cách Audi A5 -1S0919275; 1S0 919 275

Cảm biến khoảng cách Audi A6 -1S0919275; 1S0 919 275

Hàng chính hãng AUDI. Dùng cho các dòng xe:

Audi Q5 máy 3.0 ; 3.2 đời  2009 -    

Audi A4 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -   

Audi A5 máy 1.8 ; 2.0 đời 2007 -   

Audi A6 máy 2.0 ; 2.4 ; 2.7 TDI ; 2.8 ; 3.0 đời

 

Thương hiệu sản phẩm

tvmh