hotline: 0946.68.78.18
Chào mừng bạn đến với Phụ tùng ô tô Đức Mỹ!

Bình ắc quy PORSCHE CAYENNE -000915105DL

Còn hàng

PORSCHE CAYENNE S 3.5; 4.5 đời 2002 -2006 PORSCHE CAYENNE S 3.6 đời 2006 -2010 PORSCHE CAYENNE GTS 4.8 đời 2006 -2010 PORSCHE CAYENNE TURBO/TURBO S 4.8 đời 2006 -2010

Liên hệ: 0946.68.78.18

Bình ắc quy PORSCHE CAYENNE -000915105DL; 000 915 105 DL . Thông số 110AH

Bình ac quy PORSCHE CAYENNE -000915105DL; 000 915 105 DL  . Thông số 110AH

Bình điện PORSCHE CAYENNE -000915105DL; 000 915 105 DL  . Thông số 110AH

Hàng chính hãng AUDi,VW,PORSCHE. Dùng cho các dòng xe:

PORSCHE CAYENNE S 3.5; 4.5 đời  2002 -2006

PORSCHE CAYENNE S 3.6 đời  2006 -2010

PORSCHE CAYENNE GTS 4.8 đời 2006 -2010

PORSCHE CAYENNE TURBO/TURBO S 4.8 đời  2006 -2010 

PORSCHE CAYENNE 3.6 đời  2010 -    

PORSCHE CAYENNE S 4.8 đời  2010 - 2014

PORSCHE CAYENNE S 3.6 đời  2014 -    

PORSCHE CAYENNE GTS 4.8 đời  2010 - 2014

PORSCHE CAYENNE GTS 3.6 đời  2015 -    

PORSCHE CAYENNE TURBO/TURBO S 4.8 đời  2010 -   

Thương hiệu sản phẩm

tvmh